Auteurs

Gerjanne Dirksen is de oprichter van het BCL Instituut, grondlegger van de zes breinprincipes en hoofd-auteur van onder andere Breindidactiek.

Theo Compernolle, neuropsychiater en voorheen hoogleraar, is een internationaal gerespecteerd docent op het vlak van stress en brein en auteur van onder andere Ontketen je brein.

Gertie Verreck is directeur bij het BCL Instituut. Het instituut dat workshops, opleidingen en lezingen verzorgt over breinleren en breinleiderschap.

Gerjanne heeft de structuur van het boek opgezet, de benaderingen van Theo en haar gecombineerd en de teksten (grotendeels) geschreven. Gertie heeft de vele praktische voorbeelden uit de onderwijspraktijk geschreven, op basis van interviews met docenten en leerlingen. Ook maakte zij de voorbeeldles over social media, aandacht en het brein.
Theo zorgde voor nadere onderbouwing en uitwerking van het framework van de drie breinsystemen.

De samenwerking is in oktober 2019 begonnen en was een prachtige combinatie.

Wetenschapper Theo die ten strijde wil trekken tegen verkeerd gebruik van informatie- en communicatietechnologieën en vanuit meerdere wetenschappelijke disciplines zijn bijdrage levert.
Bruggenbouwer Gerjanne die relevantie van wetenschap naar de leerpraktijk centraal stelt en de nuance en validering bewaakt.
Breinkennis-vertaler Gertie die onvermoeibaar het perspectief en de toepassingsmogelijkheden voor scholen, docenten en leerlingen vertegenwoordigt en ook de vele voordelen van social media voor leerlingen benadrukt. 


BCL Instituut

Bij het BCL instituut vind je uitgebreide literatuurlijsten, video's, de docentenhandleiding en powerpoint voor de voorbeeldles uit het boek en nog veel meer.