"Boek Breindidactiek laat hersenen van docenten kraken..."

Op 6 november 2014 is het boek Breindidactiek gelanceerd  tijdens het OinO congres 'leren leren in de 21-ste eeuw'.     

 

(onderdeel persbericht):
Naar de werking van het brein wordt veel onderzoek gedaan. Maar er bestaan nog weinig leesbare en samenhangende boeken hoe deze wetenschap in de praktijk van onderwijs en opleiden toegepast kan worden. ‘Breindidactiek – helpen leren met breinkennis-‘ slaat die brug tussen theorie en praktijk: wetenschappelijk onderbouwd én rijkelijk geïllustreerd met tips, werkvormen en 50 voorbeelden van docenten uit po, vo, mbo en hbo en opleiders.

De auteurs dagen docenten, schoolleiding en opleiders uit om niet klakkeloos hypes te volgen maar vooral gevalideerde wetenschappelijke bevindingen te gebruiken en met elkaar hun ervaringen te delen.