'Een inspirerend en onmisbaar standaardwerk voor iedereen die praktisch bij het onderwijs betrokken is.'

Ton Bastings, Beter Onderwijs Nederland

'Een waardevol boek ook voor een coach om zijn manier van coachen onder de loep te nemen en te kijken wat kan ik nog verbeteren'

Peter v.d. Ven, Tijdschrift voor Coaching

Hoe kan een docent of opleider zijn leerlingen, studenten en cursisten helpen meer uit hun maakbare brein te halen? Ontdek hoe het brein werkt bij leren en doe daar je voordeel mee. Leermotivatie is hoger, lessen en trainingen zijn verrijkt. Leerlingen, studenten en cursisten leren met meer plezier en beter resultaat. Bestel


Breindidactiek. Helpen leren met breinkennis.

Er bestaan veel fabels over het onderwerp brein en leren. Hebben we een dominante linker- of rechterhersenhelft? Kunnen we multitasken? Moeten we aansluiten bij een mogelijke voorkeur in leerstijl en zijn daar überhaupt bewijzen voor? In het eerste hoofdstuk van het boek Breindidactiek worden die neuromythen behandeld.

Twee benaderingen ondersteunen docenten, opleiders en trainers om wel onderbouwd recente breinkennis in hun praktijk toe te passen. Zes breinprincipes om lessen en trainingen vorm te geven en de ASOOO benadering om te motiveren tot leren. Deze worden in het boek onderbouwd en met vele voorbeelden uit de praktijk geïllustreerd. Handige checklists maken het makkelijk om het in de praktijk toe te passen.


Prof. Jaap Murre:   

'Door duidelijke accenten, veel tips, aansprekende voorbeelden en goed gekozen metaforen is dit een boek geworden dat de kloof tussen de cognitieve neuro-wetenschappen en de beroepspraktijk overbrugt en dat niet alleen leuk is om te lezen maar ook direct in de praktijk inzetbaar.'


BCL instituut

Gerjanne is oprichter van het BCL Instituut. Het BCL Instituut professionaliseert in breinleren en breinleiderschap.

Op 6 november 2014 werd het boek Breindidactiek gelancerd  tijdens het OinO congres 'leren leren in de 21-ste eeuw'.